MASZ PYTANIE?

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży wysyłkowej przez firmę: Oh My Cat! BEATA RZEPIŃSKA-SEMMERLING ul. Pomorska 13A/7 80-333 Gdańsk, NIP: 5841986031, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej w Gdańsku zwaną dalej Galerią.

1. Zamówienia w Galerii mogą składać osoby pełnoletnie.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Galerią. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej ohmycat.pl odnoszące się do towarów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i stanowi ofertę Kupującego zawarcia umowy sprzedaży towarów wymienionych w zamówieniu zgodnie z warunkami sprzedaży wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów.
4. Galeria zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych przez Kupującego oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdy formularz wypełniony przez Kupującego będzie zawierał niepełne, błędne lub nieprawdziwe dane.
5. Przyjęcia zamówienia do realizacji jest potwierdzane drogą e-mailową i z chwilą otrzymania maila przez Kupującego zostaje zawarta umowa sprzedaży. Galeria na bieżąco informuje kupującego o zmianach statusu zamówienia drogą elektroniczną.
6. Galeria zobowiązuje się wysłać zakupiony przez Kupującego towar w terminie do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że co innego strony zgodnie ustaliły.
7. Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź na indywidualną prośbę
klienta – firmy kurierskiej .
8. Ceny oferowanych produktów znajdujące się w witrynie internetowej Galerii wyrażone są
w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
9. Do całkowitej wartości zamówienia zostają doliczone koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia przesyłki w.g. cennika Poczty Polskiej – lub firmy kurierskiej gdy klient zażyczy sobie taka opcję.
10. Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówiony towar zgodnie z wybraną formą płatności.
11. Przy odbiorze przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać zgłoszenia tego faktu oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Odbiór przesłanego towaru, bez zgłoszenia zastrzeżeń poczytuje się w razie wątpliwości za dokonany z akceptacją dla stanu towaru oraz zawartości przesyłki.
12. W momencie zakupu Kupujący akceptuje, że medium elektroniczne jakim jest strona WWW może powodować w niewielkim stopniu różnice w kolorach pomiędzy prezentowanym na stronie WWW i otrzymanym produktem.
13. Zgodnie z ustawą o Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Uprawnienie to przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem, tj. osobie fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na piśmie na adres siedziby Galerii:

OH MY CAT!
ul. Pomorska 13A/7
80-333 Gdańsk

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony świadczyły podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Kupujący, odstępując od umowy, obowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu (jeżeli jest to możliwe) lub w innym opakowaniu zapewniającym uniknięcie uszkodzeń w trakcie transportu. Towar nie może być dotknięty śladami używania, mechanicznymi uszkodzeniami (w szczególności obicie, pęknięcie, zalanie), brakami jakiegokolwiek z tych elementów towaru i akcesoriów, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym.
W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystko, co uiścił na poczet ceny zakupu towaru (bez kosztów wysyłki do Kupującego). Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, tj. obrazów, które zostały namalowane na specjalne zamówienie klienta (wymiary niestandardowe, zmiana kolorystyki lub układu elementów, wykonanie dedykacji lub motywy personalne), przy czym wymiary standardowe określone są na stronie sklepu ohmycat.pl.
Zwracany towar powinien być koniecznie odesłany Pocztą Polską lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i własne ryzyko, na adres:

OH MY CAT!
ul. Pomorska 13A/7
80-333 Gdańsk

14. W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy Kupującego, bezzwłocznie po otrzymania zwracanego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki:
15. Ewentualne reklamacje dot. zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres kontakt@ohmycat.pl. Zasady odpowiedzialności z tytułu niezgodności towarów z umową w ramach umów sprzedaży zawieranych z Konsumentami reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
16. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (brak prądu, awaria systemu informatycznego, powódź, strajki, zamkniecie granic, itp.).
17. Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej,
a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

Najczęściej zadawane pytania

Jak dokonac zakupu?

Przy każdej pracy wystawionej w galerii widnieje przycisk „kup teraz”, po kliknięciu i wybraniu opcji oprawy, przesyłki kupujący otrzymuje maila potwierdzającego zakup oraz informowany jest o postępach w realizacji zamówienia.

Czy w galerii Oh My Cat można kupić obraz z oprawą?

Tak. Kupujący w trakcie zakupu ma możliwość wyboru opcji z oprawą lub bez, cena z oprawą jest wyższa o koszty z nią związane. Kwestie dotyczące koloru, rodzaju ramy, bądź passe-partou ustalane są indywidualnie mailowo kontakt@ohmycat.pl, lub telefonicznie 502 312 326.

Czy obrazy są ręcznie malowane?

Tak. Wszystkie prace prezentowane w galerii zostały namalowane ręcznie, każda praca posiada sygnaturę oraz podpis autorki.

Czy galeria wysyła prace poza granice kraju?

Tak. Cena zakupu powiększona jest jak w każdym przypadku o koszty przesyłki w tym przypadku zagranicznej, cennik na stronie galerii.

Czy jest możliwość zwrotu zakupu?

Tak. Można dokonać zwrotu zakupu w terminie 14 dni od zakupu – szczegóły w Regulaminie sklepu.

Czy można kupic pracę wykonaną na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta?

Tak. Wszelkie szczegóły omawiane są wówczas telefonicznie, mailowo lub na umówionym spotkaniu.

Czy można odebrać zakup osobiście?

Tak. Zakup można odebrać osobiście w siedzibie galerii w Gdańsku, lub w innym miejscu ustalonym m.dz. Kupującym a Sprzedającym.

Polityka prywatności

Informacja o ciasteczkach!

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu ohmycat.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Powyższy dokument został przygotowany na podstawie wzoru udostępnionego przez serwis ciasteczka.org.pl,

Instagram


@ ohmycat.pl

Instagram did not return a 200.